Registrácia

Uživatel’ské meno môže obsahovat’ len písmená (A-Z), bodku (.) a pomlčku (-). Maximálna dÍžka je 24 znakov. Nie sú povolené slávne mená prevzaté z filmov, či z histórie. Vaše meno by tiež malo sedieť s pohlavím vašeho draka. E-mailová adresa je povinná.

Meno draka
Heslo
Heslo (kontrola)
E-mail
Informačné e-maily Posielať informačné e-maily

Podmienky

  • Je povolené mať len jeden účet. Meno si teda dobre premyslite a zvážte, aby ste nemuseli mať pri ďalšom kroku registrácie problémy. Nie sú povolené nevysloviteľné mená ako napríklad 'ghbkjbgkjfkjv' alebo mená z filmov, či inak slávne a spoločnosti známe mená.
  • Je prísne zakázané na stránke rozširovať reklamy, spam, či vynášať obsah webu. Celý web je chránený autorským právom a pri zistení tejto činnosti hrozí definitívne vyhostenie z Eriniämu a zablokovanie účtu.
  • Pri ďalšom kroku registrácie si nezabudnite pozrieť Nápovedu, ktorá vám objasní, všetko potrebné.
  • Pri hľadaní overovacieho emailu vo vašej schránke nezabudnite prezrieť aj spam.
  • V prípade akýchkoľvek nejasností s 2. krokom registrácie sa nebojte kontaktovať správcov alebo administrátorov, ktorí vám ochotne pomôžu :).
  • Administrátori si vyhradzujú právo tieto pravidlá kedykoľvek pozmeniť.